Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Rodenticidi
Tretiranje semena
Sredstvo za čišćenje
HERBICIDI
 
Agroacetohlor® Plus
Agroglifosat® Eco
Betahem® AM 16
Betahem® Expert
Dakota® 25 EC
Hemazin® 500-SC
Hemoklop® 100-SL
Hemolin® 450-SC
Hemomitron® SC
Hemonik®
Krit®
Lider® 48
Neptune®
Nikas®
Portal®
Sunce®
Dakota® 25 EC

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu suncokreta.

AKTIVNA MATERIJA: fluorohloridon 250 g/l

DELOVANJE: Dakota® 25 EC se usvaja korenom, stablom i koleoptilom. Inhibira biosintezu karotenoida u delu fitoen desaturaze (DPS).

 
PRIMENA:

Gajena biljka Količina primene Vreme primene
Suncokret 2-4 l/ha u zavisnosti od tipa zemljišta Tretiranjem posle setve,
a pre nicanja useva
 

SPEKTAR DELOVANJA:

Primenjen u preporučenim dozama Dakota® 25 EC efikasno suzbija sledeće korovske vrste:
Štir obični - Amaranthus retroflexus
Štir bljutavi - Amaranthus blitoides
Lipica teofrastova - Abutilon theofrasti
Ambrozija pelenasta - Ambrosia artemisifolia
Vijušac njivski - Bilderdykia convolvulus
Tarčužak - Capsella bursa-pastoris
Pepeljuga srcolisna - Chenopodium hybridum
Tatula obična - Datura stramonium
Mirunika - Diplotaxis muralis
Konica obična - Galinsoga parviflora
Mrtva kopriva crvena - Lamium purpureum
Dvornik veliki - Polygonum lapathifolium
Tušt obični - Portulacea oleracea
Gorušica poljska - Sinapis arvensis
Pomoćnica obična - Solanum nigrum
Gorčika obična - Sonchus oleraceus
Mišjakinja obična - Stellaria media
Čistac jednogodišnji - Veronica spp.

Jednogodišnji uskolisni korov, kao što je:
Proso korovsko - Echinochloa crus-galli

Slabo suzbija jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
Palamida njivska - Cirsium arvense
Lubeničarka njivska - Hibiscus trionum
Boca obična - Xanthium strumarium


MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi alahlora, acetohlora, S-metolahlora, dimetenamid-P i linurona.

NAPOMENE: Preparati na bazi fluorohloridona mogu se primenjivati i u usevima krompira, kukuruza bez poduseva i zasadima voća i vinove loze. Može biti fitotoksičan za suncokret i krompir (zastoj u porastu, izbledelost, ređe deformacije) ukoliko se primenjuje u vlažnim područjima u uslovima obilnih padavina na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa).

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

GRUPA OTROVA: III

PAKOVANJE: 1 l i 5 l

© 2008 VST Hemovet | Created by Element 22 Communications