Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Tretiranje semena
Sredstvo za čišćenje
INSEKTICIDI
 
Despot®
Grom®
Kozma®
Macho® 200 SL
Despot®
Nesistemični insekticid, sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA: hlorpirifos 500g/l + cipermetrin 50 g/l

DELOVANJE: Ireverzibilni inhibitor AchE i remeti protok Na+ kroz nervnu membranu.
 
PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Štetni organizam koga suzbija Koncentracija primene Vreme primene
Jabuka, kruška Zelena vaš jabuke
(Aphis pomi)
Pepeljasta vaš kruške
(Dysaphis pyri)
Crna kruškina vaš
(Anuraphis farfarae)
Pepeljasta vaš jabuke
(Dysaphis plantaginea)
0,075-0,1% Na početku obrazovanja prvih kolonija
Jabukin smotavac
(Cydia pomonella)
0,075-0,1% Na početku piljenja prvih gusenica (pre ubušavanja u plodove)
Obična kruškina buva
(Cacopsylla pyri)
0,1-0,15% Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja) kada se registruje prisustvo
Krompir Krompirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
0,5-0,9 l/ha Na početku masovnog piljenja larvi
Šećerna repa Repina pipa
(Botynoderes punctiventis)
1,5-2,0 l/ha Na početku pojave imaga
Lisne sovice
(Mamestra brassicae, M. oleracea)
Pre pojave larvi četvrtog stupnja (L4), a na osnovu procene ekonomske štete
Uljana repica Repičin sjajnik
(Meligethes aenus)
0,75 - 1 l/ha Na početku pojave imaga
 
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA: Meša se sa preparatima na bazi diflubenzurona, dimetoata i tirama. Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola.

NAPOMENE: Preparat se ne sme primenjivati u mladom krompiru i ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Suzbijanje krompirove zlatice izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima, gde nije utvrđena njihova rezistentnost na cipermetrin, ostale piretroide i organofosforne insekticide. Zbog ukrštene rezistentnosti, za suzbijanje krompirove zlatice i obične kruškine buve alternativno ne primenjivati preparate na bazi bilo kog piretroida registrovanog u našoj zemlji. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana posle primene ne dozvoliti pristum domaćim životinjama.
 
KARENCA:
Karenca (u danima) Biljna vrsta
21 Krompir
28 Jabuka, kruška, Šećerna repa
56 Uljana repica
 


PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml i 1 L

© 2008 VST Hemovet | Created by Element 22 Communications